Godoy and Ka'apor 2017

Godoy, Gustavo and Ka'apor, Wyrapitã. 2017. Ka'apor. Language Science Press.

https://doi.org/10.5281/zenodo.1008797

@misc{godoy2017kaapor,
 author  = {Godoy, Gustavo and Ka'apor, Wyrapitã},
 publisher = {Language Science Press},
 title   = {Ka'apor},
 url    = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1008797},
 year   = {2017}
}